Prezydent ujawnił sprawę sprzed lat. Problem może być nadal aktualny

Prezydent ujawnił sprawę sprzed lat. Problem może być nadal aktualny

26 grudnia, 2021 0 przez Redakcja

W 2009 roku zostały wykonane badania przez Instytut Geologiczny, a o ich wynikach byli poinformowani ówcześni włodarze miasta. Chodzi o mapę obszarów skażonych rakotwórczymi związkami chloru. Skażenie miało dotyczyć dużego obszaru i obejmować wody podziemne na terenie miasta. Informacja nie została jednak wtedy przekazana mieszkańcom. Skażone wody znajdują się w centrum miasta oraz w dzielnicy Kresy. Prezydent dowiedział się o istnieniu dokumentów, kiedy to sam zlecił wykonanie podobnych badań. Wtedy, czyli w 2009 roku o skażeniu została poinformowana jedynie bardzo wąska grupa osób, od której były pobierane próbki wody. Informacja nie dotarła jednak do pozostałych mieszkańców, którzy także pobierają wodę z ujęć podwodnych.

Źródło skażenia

Skażenie pochodzi z dawnej pralni chemicznej, która jest nieczynna od 2002 roku. Jednak podczas funkcjonowania związki chemiczne były wylewane bezpośrednio do gruntu. W ten sposób przez lata przesiąkły do warstw wód podziemnych i rozchodziły się na dalszą część miasta.